thema_bus thema_city thema_cruise thema_culinair thema_cultuur thema_kids thema_natuur thema_roadtrip thema_sport

Privacybeleid

Rondreis.be is een mediatitel van MediaNation NV. MediaNation NV bewaart, verwerkt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor het bezorgen van de Rondreis-nieuwsbrief.  Verder veronderstellen we daarbij jouw interesse in aanbiedingen uit de reissector. We bezorgen jou daarom dan ook via kanalen van derde partijen (bv. Facebook en Google) die aanbiedingen die zijn aangepast aan jouw interesses (remarketing). MediaNation NV vindt jouw privacy echter uiterst belangrijk en we willen jou dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Weet bijvoorbeeld dat je op elk moment jouw toestemming kan intrekken door uit te schrijven onderaan de nieuwsbrief.

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming MediaNation NV met maatschappelijke zetel gevestigd te Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103 - 9000 Gent en ondernemingsnummer BE 0464.231.310.

1. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
MediaNation NV verzamelt in het kader van de nieuwsbrief jouw identificatie- en contactgegevens.

2. Hoe wij jouw persoonsgegevens hebben verkregen
Wij beschikken over de persoonsgegevens door jouw rechtstreekse aanmelding voor onze nieuwsbrief.

3. Met wie wij jouw persoonsgegevens delen
MediaNation NV maakt voor het bezorgen van de Rondreis.be-nieuwsbrief gebruik van de dienstverlening van sommige derde partijen. In opdracht van MediaNation NV verwerken zij uw persoonsgegevens of hebben zij hier (mogelijks) toegang toe.

De categorieën van derde partijen die de Rondreis.be-nieuwsbrief ondersteunen zijn:
• E-mail marketing platformen voor het bezorgen van de Rondreis.be-nieuwsbrief
• Zoekmachines voor het bezorgen van advertenties
• Sociale media platformen voor het bezorgen van advertenties
• Hosting leveranciers voor het hosten van onze omgeving

Deze derde partijen worden hiervoor aan strikte voorwaarden gehouden.

4. Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren
Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Dit betekent dat zodra je jouw toestemming intrekt je persoonsgegevens per direct zullen worden gewist uit onze e-maillijsten.

5. Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen
MediaNation NV stelt alles in het werk om jouw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en  integriteit van jouw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.  Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt jou persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Naast onszelf leggen we ook alle derde partijen dezelfde strikte voorwaarden op.

Jouw rechten
Je hebt steeds het recht op:

• Inzage in de persoonsgegevens die we over jou verwerken
• Aanpassing van de persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
• Uitwisseling van jouw persoonsgegevens
• Tijdelijke of definitieve stopzetting van de verwerking van jouw persoonsgegevens
• Wissing van jouw persoonsgegevens

Let op: je moet er rekening mee houden dat MediaNation NV mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. Zo zal MediaNation NV jou de Rondreis.be-nieuwsbrief niet langer kunnen bezorgen. MediaNation NV behoudt zich ook het recht te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is maar zal daar ten allen tijde transparant over communiceren.

Indien je vragen hebt over jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Je kan via die weg ook één van bovenstaande verzoeken of een klacht indienen.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring ten allen tijde aanpassenen raden jou daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring of -voorwaarden zullen wij jou daarvan proactief op de hoogte stellen.

Contactgegevens
Voor vragen, verzoeken en klachten kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

MediaNation NV


Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103 - 9000 Gent


T: +32 (0)50 740 250

E: privacy@medianation.be

Functionaris voor de gegevensbescherming / Data protection officer (DPO)

E: privacy@medianation.be

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T: +32 (0)2 274 48 00

E: commission@privacycommission.be